Maak een afspraak
033 44 81 691

Uitsluitend bij spoed buiten openingstijden
0900-8602

 

Klachten

Doe uw mond open!
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij kunnen dan nog eens uitleggen waarom wij u op een bepaalde manier behandeld en/of geïnformeerd hebben. Gezamelijk zullen wij dan op zoek gaan naar een eventuele passende oplossing.

 
 

Informatie en klachtenregeling
Komen wij er samen niet uit dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt = TIP. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie (KNMT) en geeft informatie via hun website:

Levert dit ook geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn 2 mogelijkheden:

  1. Bemiddeling tussen tandarts en patiënt
  2. Formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspaak


Zie voor verdere informatie hierover deze link: