Tandartspraktijk Mond Blanc Verhoevenstraat 5 3818 PK Amersfoort T: 033-4481691 Neem contact op Spoedgevallen:   0900-1515 Centrale doktersdienst voor spoedgevallen buiten openingstijden
Betalingsvoorwaarden: Omdat ik als tandarts geen contracten met zorgverzekeraars heb getekend, ben ik als zorgverlener niet gemachtigd om uw nota direct te declareren bij de betreffende zorgverzekeraar. U, als patiënt, bent zelf een contract aangegaan met uw eigen zorgverzekeraar en zal daarom zelf, de door ons opgemaakte declaratie bij uw eigen verzekeraar moeten declareren. In de praktijk zal uw nota direct worden aangemaakt nadat u een halfjaarlijkse controle heeft gehad. Als er een behandelplan volgt, dan zal de nota pas worden aangemaakt nadat u volledig bent afbehandeld. Deze nota zal dan direct in de praktijk betaald moeten worden. In overleg met de patiënt zal deze betaling contant of via een pinbetaling plaatsvinden. De betaalde nota krijgt u via de e-mail thuis gezonden, om deze digitaal door te kunnen sturen naar uw eigen zorgverzekeraar. Indien dit wenselijk is kan de nota ook eventueel in 2-voud uitgedraaid en aan de patiënt meegegeven worden. Voorwaarden uitschrijving uit het patiëntenbestand tandartspraktijk “Mond Blanc”: Wij verlangen van onze patiënten dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen om een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden. Daarom adviseren wij u om 2 maal per jaar bij ons langs te komen voor de halfjaarlijkse controle. Het is in onze tandartspraktijk een vereiste om in ieder geval 1 maal per jaar het gebit te laten controleren. Alleen op deze manier kunnen wij inspelen op een gezonde mondsituatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de halfjaarlijkse controle zelf in te plannen en na te komen! Deze halfjaarlijkse controle dient dus minimaal 1x per jaar en volgens ons advies 2x per jaar bij ons in de praktijk plaats vinden. Voldoet u niet aan bovenstaande praktijkeisen/praktijkvoorwaarden, of bent u inmiddels al meer dan 2 jaar niet in de praktijk verschenen, dan behouden wij ons het recht voor u als patiënt uit ons patiëntenbestand van tandartspraktijk “Mond Blanc” uit te schrijven. Ook bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken of het herhaaldelijk te laat afzeggen van afspraken (minimaal 24 uur van te voren) behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt van tandartspraktijk “Mond Blanc”. Hierdoor is het wederzijds vertrouwen geschaad en is de Tandarts-Patiënt relatie ernstig verstoord, waardoor verdere samenwerking m.b.t. uw mondgezondheid in het geding komt. Bij uitschrijving uit onze tandartspraktijk “Mond Blanc” dient u zelf een andere tandarts te zoeken en kunt u uw eigen patiëntgegevens (historie + foto’s) opvragen bij de assistente. Tarieven en prestatiecodes: Tarieven en prestatiecodes 2016 (UPT codes) kunt u vinden op de website van de NZa. Zie hiervoor de deze link van de Nederlandse Zorgautoriteit: Uitsluiting aansprakelijkheid: Iedere aansprakelijkheid van Tandartspraktijk “Mond Blanc” en/of tandarts Mw. Drs. L.F. Draaisma is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandarts adviezen te geven en vervangt in geen geval een behandeling of consult. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de praktijk.
Openingstijden: Maandag 8.00 – 15.00 uur Dinsdag 8.00 – 12.00 uur Woensdag 8.00 – 15.00 uur Donderdag 8.00 – 12.00 uur Vrijdag 8.00 – 12.00 uur