Tandartspraktijk Mond Blanc Verhoevenstraat 5 3818 PK Amersfoort T: 033-4481691 Neem contact op Spoedgevallen:   0900-1515 Centrale doktersdienst voor spoedgevallen buiten openingstijden
Doe uw mond open: Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag mij om een verhelderend gesprek. Ik (uw tandarts) kan dan nog eens uitleggen waarom ik u op een bepaalde manier behandeld en/of geïnformeerd heb. Wij kunnen dan gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing. Informatie en klachtenregeling: Komen wij er samen niet uit dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt = TIP. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie  (KNMT) en is uitsluitend telefonisch bereikbaar onder nummer: TIP  0900 – 2025012 Levert dit ook geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT Klachtenregeling waarbij ik ben aangesloten. Daarbij zijn 2 mogelijkheden: 1. Bemiddeling tussen tandarts en patiënt 2. Formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspaak Zie voor verdere informatie hierover deze link: Uitsluiting aansprakelijkheid: Iedere aansprakelijkheid van Tandartspraktijk “Mond Blanc”  en/of tandarts Mw. Drs. L.F. Draaisma is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Openingstijden: Maandag 8.00 – 15.00 uur Dinsdag 8.00 – 12.00 uur Woensdag 8.00 – 15.00 uur Donderdag 8.00 – 12.00 uur Vrijdag 8.00 – 12.00 uur